Rotterdam

Kotle na spaľovanie vykurovacích olejov

Vykurovanie ľahkým vykurovacím olejom je v súčasnej dobe asi najkomfortnejším spôsobom vykurovania pre rodinné domy a objekty, kde nie sú dostupné iné formy energie. Jedná sa o bezobslužné a pri použití nových technológií spaľovania, využívajúce kondenzačné teplo zo spalín pri nízkoteplotnom vykurovaní, aj úsporné vykurovanie. Pri teplotnom spáde 55/45 °C sa získa 1 kWh vykurovacej energie za cca 0,05 až 0,10 eur. Okrem energetickej úspory pri technológii kondenzačného kotla poskytuje vykurovanie ľahkým vykurovacím olejom nezávislosť a pohodlie. Hlavnými výhodami olejového vykurovania je hospodárne, plne automatické, spoľahlivé, bezpečné a pohodlné spaľovanie paliva, ktoré je ohľaduplné k životnému prostrediu.