Rotterdam

Kombinovanie malých zdrojov tepla

Voľbu zdroja tepla ovplyvňuje niekoľko faktorov: veľkosť a využitie domu, lokalita, dostupnosť sietí a druhov palív, nároky na obsluhu a najmä obstarávacie náklady. Vhodnou kombináciou zdrojov tepla je možné náklady na teplo znížiť. Väčšinou ide o kombináciu obnoviteľného zdroja (tepelné čerpadlo, solárne kolektory, biomasa atď.) a doplnkového zdroja pre prípad nedostatočného výkonu hlavného zdroja tepla (plynový kotol, elektrický kotol). K tomu možno pridať solárny ohrev teplej úžitkovej vody mimo vykurovacej sezóny. Možností je veľa, preto treba brať do úvahy špecifiká jednotlivých zdrojov. Všeobecne vždy nastáva konflikt medzi nízkoteplotnými zdrojmi (tepelné čerpadlá, kolektory) a kotlami na tuhé palivá, ktoré naopak často pracujú s teplotami v blízkosti bodu varu. Riešením je akumulačný zásobník, do ktorého je možné ukladať energiu vyrobenú akýmkoľvek spôsobom, a to i z viacerých zdrojov, ktoré sú svojím fyzikálnym princípom inak nezlučiteľné. Akumulačná nádrž umožní zásobiť teplom spotrebiče (podlahové kúrenie, radiátory) vodou o požadovanej teplote a v správnom okamihu.