Rotterdam

Kotle s automatickým riadením

Kotly s automatickým riadením sa vyznačujú tým, že okrem regulácie tepelného výkonu sú schopné riadiť aj prívod paliva. Automatické kotly dosahujú účinnosť 80 – 95 %, pričom platí, že čím viac je kotol špecializovaný na jeden druh paliva, tým má vyššiu účinnosť. Spaľovať v ňom môžeme uhlie, pelety i štiepku. Zapaľovanie je automatické pomocou horúceho vzduchu alebo žíhacej elektródy. Pre zabezpečenie maximálneho komfortu obsluhy si opatrite kotol so zásobníkom a automatickým podávačom paliva. Platí tu zásada, čím väčší zásobník, tým lepšie. Pre kotly s výkonom 25 kW je dobrým štandardom obsah zásobníka 250 l. Absolútny vrchol luxusu predstavuje kotol s automatickým vyberaním popola. Najčastejšie sa pri automatických kotloch využíva systém spaľovania so spodným, resp. priečnym prívodom paliva a roštové spaľovanie. Ceny týchto kotlov sa pohybujú okolo 3 až 4 tisíc eur.

Kotle na rastlinnú biomasu

Kotle na pelety a štiepku nie je možné využiť pre spaľovanie rastlinnej biomasy vo forme zrna alebo sečky. Vyplýva to z viacerých nedostatkov fytomasy v porovnaní s drevnou biomasou. Obsah popola je asi desaťnásobne vyšší ako u dreva, tiež obsah dusíka, draslíka a chlóru. Tieto prvky sa podieľajú na vyššej tvorbe emisií, do značnej miery ovplyvňujú tvorbu korózie v kúrenisku a vo výmenníku a tiež tvorbu škvary, čo je veľmi dôležité pre konštrukciu kúreniska. Zložitejšia technika spaľovania, vyššia odolnosť voči korózii, riadenie tvorby emisií a tiež odlučovanie prachových častíc z odchádzajúcich spalín do ovzdušia si samozrejme vyžaduje aj vyššie náklady.

Kombinované kotly

Kombinované kotly sú určené pre viac druhov paliva. Pracujú v ručnom režime pri spaľovaní dreva a keď majiteľ opäť zatúži po maximálnom pohodlí, prepne na automat. Súčasne sú možné nasledujúce kombinácie jednotlivých druhov palív bez úprav na kotle: kusové drevo a pelety, kusové drevo a zemný plyn, kusové drevo a ľahký vykurovací olej. Tento typ kotla sa vyznačuje vysokou účinnosťou (až 92 % pri menovitom výkone), čo sú prakticky rovnaké hodnoty ako pri špeciálnych kotloch určených iba pre jeden druh paliva.