Rotterdam

Výber kotla

Skôr ako sa rozhodnete zaobstarať si zdroj tepla pre vykurovanie, zamyslite sa nad tým, čo od neho očakávate. Venujte dostatok času voľbe správneho vykurovacieho systému. Nechajte si poradiť od skutočných odborníkov, počúvajte, čo Vám ktorá firma ponúka a ako je schopná Vám svoj produkt vysvetliť a obhájiť. Iba tak môžete predísť finančným stratám. Súčasný trh ponúka široký rad rôznych kotlov v závislosti od použitého paliva, komfortu obsluhy a tepelného výkonu, od čoho sa odvíja i cena kotlov. Voľba výkonu kotla je závislá od výpočtu tepelných strát, ktoré sú dané tepelnotechnickými vlastnosťami objektu a klimatickými podmienkami lokality, v ktorých sa vykurovaný objekt nachádza.

Základnou otázkou, ktorú je nutné si položiť je, akým palivom chceme vykurovať a akú účinnosť by zvolené zariadenie malo mať. Ideálne by bolo, aby kotol spaľoval každý druh paliva, to je však možné iba v klasickom kotle s pevným roštom, v ktorom zhorí v podstate všetko čo sa do neho nasype. V tomto prípade však o účinnosti zariadenia, kvalitnom spaľovaní, komforte obsluhy či dokonca o ekológii nemožno hovoriť. Pri výbere kotla sa na prvom mieste rieši otázka najlacnejšieho paliva na trhu. V kotloch môžeme spaľovať tuhé, plynné a kvapalné palivá, pričom kotly na tuhé palivá môžu byť obsluhované ručne alebo automaticky. Ak chceme hovoriť o modernom ekologickom kotle s pohodlnou obsluhou, je potrebné zvoliť automatický kotol.

Rozdelenie kotlov

 • Kotle na tuhé palivá
    - prehorievacie
    - odhorievacie
    - splyňovacie
 • Automatické kotle
    - kotle na pelety a drevnú štiepku
 • Plynové kotle
    - nízkoteplotné
    - vysokoteplotné
    - kondenzačné
 • Kotle na kvapalné palivá